17. april 2019 · Comments Off on Hälsoförändringar med åldern – bra att veta · Categories: Hälsa, Tips

Hur mån vi är om vår hälsa kan ingen av oss förhindra åldrandet. Med högre ålder påverkas vår hälsa på många sätt och vis. Att veta vilka förändringar man kan förvänta sig kan göra en mer förberedd för framtiden, men även låta en snabbare identifiera saker som man kanske behöver hjälp med.

Synen

Att synen förändras med åldern är knappast något nytt för någon. Andelen personer som behöver glasögon i en eller annan situation ökar markant som vi blir äldre. När vi når åldrar kring 70 och över är det över 90% av män och kvinnor som behöver glasögon. Alla behöver inte använda dem hela tiden, men glasögon för exempelvis läsning är ytterst vanligt.

Hörseln

Lite samma sak är det med hörseln. Som vi åldras tappar vi faktiskt förmågan att höra vissa ljud. Alla minns nog hur de fick göra hörseltest i skolan och detta är en bra verktyg för att se om ens hörsel är inom normala gränsvärden. Det beräknas vara 1,5 miljoner människor i Sverige som hör dåligt av en eller annan anledning. Mer än hälften av dessa är över 65 år. Vidare har man även uppskattat att mer än 700 000 personer har så pass dålig hörsel att de skulle behöva skaffa hörapparat. Men samtidigt är det bara knappt 500 000 personer som faktiskt ha en. Att undersöka hörseln som man blir äldre är således något man måste ha i åtanke.

Balans

Balanssinnet är mycket viktigt för vår hälsa. Ett dåligt balanssinne resulterar i fler fallolyckor och dessa kan vara väldigt allvarliga, speciellt när vi blir äldre. Den vanligaste dödsorsaken bland personer över 75 år är skador som kommer till följd av fall. Och redan vid 65 års ålder är det en av tre personer som har minst en fallolycka varje år. Att hålla igång balanssinnet är därför något man borde arbeta med tidigt och kontinuerligt under livet för att gynna sin egen hälsa redan nu och vid ålders höst.