15. april 2014 · Kommentarer inaktiverade för Hälsoproblematik · Categories: Hälsa

Alla blir vi någon gång sjuka här i livet. I de allra flesta fall handlar det om lättare åkommor som till exempel förkylningar, allergier eller liknande, men ibland kan det bli betydligt värre i form av cancer, lungsjukdomar och rörelsehinder med mera.

Cancer

Olika former av cancer är något av det värsta man kan råka utför i sjukdomsväg. Som tur är så gör cancerforskningen hela tiden framsteg, vilket innebär att en hel del cancerformer idag i princip går att bota helt samtidigt som chanserna till överlevnad ökar hos de allra flesta cancerformerna. De vanligaste formerna av cancer är bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män. Idag finns i huvudsak tre olika typer av behandlingsmetoder för cancer, nämligen operation, strålningsbehandling samt behandling med olika typer av läkemedel.

Röntgen för sjuk

Lungsjukdomar

Olika typer av lungsjukdomar är något som är vanligt förekommande, som till exempel astma, lunginflammation, luftrörskatarr, lungcancer samt KOL. Vissa lungsjukdomar är mer allvarliga än andra. Till exempel så är lunginflammation en sjukdom som går över medan lungcancer och KOL kräver behandling över längre tid. En del lungsjukdomar som till exempel lungcancer och KOL har ett direkt samband med rökning, vilket innebär att riskerna att drabbas av dessa sjukdomar är avsevärt mycket större om man röker.

Rörelsehinder

Rörelsehinder kan ha många olika orsaker, som till exempel ett medfött rörelsehinder eller ett rörelsehinder som orsakats av en olycka. Det allra vanligaste är dock att rörelsehinder orsakas av reumatiska och neurologiska sjukdomar. Vad som även är lätt att drabbas av som rörelsehindrad är trycksår, en åkomma som kan verka enkel som men som kan orsaka stora problem. Vill du läsa mer om trycksår kan du kolla vår tidigare artikel ”Om du bli sjuk”.

Huvuddelen av informationen i den här artikeln är hämtad från http://www.1177.se/Stockholm/.