30. oktober 2013 · Kommentarer inaktiverade för Rökningens skadliga effekter · Categories: Hälsa

Närmare 14% av den svenska befolkningen är regelbundna rökare. Tobaksrökning är sannerligen inte något positivt och utgör den vanligaste orsaken till en rad hemska sjukdomar och en för tidig död.

RökareDet är svårt att peka på vad som är allvarligast med rökning men just det faktum att processen att röka är en förbränning i lungorna är ett starkt argument. Det finns tusentals ämnen som sätts i omlopp när man tänder och inandas en vanlig cigarett. Rökningen slår hårdast mot andningsorgan men många biprodukter når övriga delar av kroppen genom vårt system för blodtransport.

Skador av rökning

Vanliga skador som drabbar rökare är dålig blodcirkulation, andningsproblem, benskörhet och på längre sikt värre saker såsom kronisk bronkit, åderförkalkning och olika cancerformer. Det finns fler åkommor att lägga till listan. Många rökare börjar i tidig ålder och har man rökt länge så är det svårt att sluta. Det finns en mängd substitut och mediciner mot rökning men i praktiken är det mycket svårare att för rökaren att lägga ned. Dessutom har rökning en försåtlig karaktär när det gäller skador och sjukdomar. De flesta symptom blir ofta kännbara efter att mellan 10-30 år passerat.

Statistiskt löper man tre gånger större risk för att dö tidigare (mellan 35-69 år) om man börjar röka redan i tonåren. Om man börjar i högre ålder är risken ungefär dubbel att dö i förtid. I Sverige dör närmare 6500 människor årligen på grund av tidig regelbunden rökning. Cirka 200 människor avlider i egenskap av att de blivit passiva rökare. De vanligaste dödsorsakerna är hjärt-, kärl- och lungsjukdomar som uppkommit på grund av åderförkalkning. Fyra av fem hjärtinfarkter i Sverige före 50 års ålder beror på rökning.

Samhällskostnad

Rökning är en stor samhällskostnad. Dels ur en hälsoaspekt men lika mycket ur en ekonomisk synpunkt. Det görs många sjukskrivningar och många rökare går ofta i tidig pension. Tidiga dödsfall är en uppenbar produktionsförlust för samhället och kostnaderna för personer som drabbas av sjukdomar som kräver både operationer och behandlingar innebär belopp i miljardklassen för samhället.

Rökning är knappast något positivt hur man än vrider och vänder på det.