05. juli 2019 · Comments Off on Skador och rehabilitering · Categories: Hälsa, Tips

Hur försiktig vi än är i både vår träning och till vardags kan man aldrig sänka skaderisken till noll. Och medan det inte är en anledning att sluta vara försiktig är det bra att veta lite mer om just skador och rehabilitering som kan följa efteråt.Förebyggande är en väldigt viktig del i att undvika skador. Men för att kunna arbeta förbyggande bör vi först veta vilka de största riskerna är. När det kommer till träning kan detta skilja sig stort beroende på vad det är man tränar. I vår vardag sker de flesta olyckor i hemmet och också något som är värt att veta lite mer om.Skador kommer så klart i många olika former men förhindrar oss ofta från att använda en eller flera delar av kroppen fullt ut. Varpå man ofta behöver anpassa sig efter sin skada. Alla kan finna detta svårt till en början, men man lär sig ofta snabbare än man tror att anpassa sig efter nya omständigheter.Det är dock inte bara den som skadar sig som kan behöva anpassas. Även arbetsplatsen har ett ansvar i detta. Och anpassningen kan vara en nyckelfaktor i hur man kommer tillbaka till arbetslivet likväl som privatlivet.Rehabilitering är inte något som alltid behövs. En hel del kan bero på just hur länge man inte haft full användning för det skadade området. Ju längre det dröjer desto mer muskelmassa förlorar man i regel och denna massa behöver byggas upp igen för att man ska vara som man var innan skadan hände.I normala fall brukar man räkna på att det dröjer lika länge att träna upp sig som man borta på grund av skadan. Men beroende på skadans natur och hur allvarlig den vara kan detta fortfarande variera en hel del.