12. juli 2013 · Kommentarer inaktiverade för Typisk manliga sjukdomar och hur undvika dem? · Categories: Hälsa

I det moderna samhället finns det i de flesta sammanhang en välvillig ambition att inte göra skillnad på män och kvinnor och att HBT-frågor och jämställdhet mellan könen ska stå i centrum. Men inom medicinen är det inte alltid möjligt att tänka på samma sätt kring män och kvinnor då det finns sjukdomar som drabbar personer olika beroende på kön. Det finns även sjukdomar som i större utsträckning drabbar det ena könet och andra åkommor som uteslutande drabbar ett kön.

Blood-Pressure-MonitorTidigare gjorde forskarna misstaget att göra sina studier av mediciner på enbart män och att tolka resultaten som om de gällde för alla. Det har över tid visat sig att kvinnor och män reagerar olika på samma medicin och forskare har lärt sig av sina och andras misstag. I dagsläget förekommer det en hel del könsspecifik medicinsk forskning för att få de absolut bästa resultaten för båda könen. Här kan du läsa mer om manlig hälsa.

Cancer i testiklarna och prostatan

Det finns en del sjukdomar och diagnoser som drabbar män i större utsträckning än kvinnor, som det inte går att göra något åt. Exempelvis är det mycket mer vanligt för män att vara färgblinda vilket beror på den recessiva X-kromosomen som män har. Det är även fyra gånger vanligare för män att diagnosticeras med Apserger syndrom och upp till sex gånger vanligare för män att drabbas av ett artärbråck i buken.

Det finns några sjukdomar som går att förhindra eller mildra förutsatt att män börjar undersöka sig själva i större utsträckning och söka vård. Ett enkelt sätt är att själv undersöka sina testiklar med viss regelbundenhet för att tidigt upptäcka om det blivit någon förändring som senare kan visa sig antingen vara godartad eller elakartad.

Prostatacancer är en av de mest vanligt förekommande cancerformerna och den drabbar uteslutande män. Då sjukdomen inte har några symptom i ett tidigt stadium är det viktigt att säkerställa att ens läkare undersöker en efter ett specifikt antigen.