02. september 2014 · Comments Off on Undvik rökning · Categories: Hälsa

Om man läser alla rön som finns att tillgå idag gällande vår hälsa så är det snart ingenting som vi egentligen kan stoppa i oss utan att riskera sjukdomar och besvär. Men riktigt så är det ju inte.Även om det är lätt att tro det om man läser kvällstidningslöpen med jämna mellanrum. Kanske är det inte riktigt lika ofta nu som för några år sedan då det var larm om cancerframkallandeämnen i vart och vartannat livsmedel. I måttliga mängder är det få sålda produkter som är speciellt skadliga. Men det finns en del saker att undvika, en av dessa saker är rökning.Nej till rökning

Rökning

Att rökning är mycket skadligt för hälsan är det få i Sverige idag som inte känner till. Det hävdas att en cigarett förkortar livet med 14 minuter och rökning orsakar fler dödsfall än både drogmissbruk, trafikolyckor, AIDS och bröstcancer – tillsammans. Ändå är det ungefär 11 procent av den vuxna befolkningen som röker dagligen. Ändå är Sverige ett land med förhållandevis låg andel rökare, men med tanke på den hälsofara som ungefär en miljon personer utsätter sig för dagligen så finns det förstås anledning att försöka minska den siffran ytterligare.

Helt rökfritt?

Att som en del hoppas på, att kunna göra Sverige helt rökfritt till 2025 är förmodligen ett mål svårt att uppnå, men på samma sätt som man har nollvisionen inom trafiken som också är mer eller mindre omöjligt att uppnå i praktiken, så är det förstås inte dumt att att ha samma mål med rökning. En positiv utveckling i ledet att minska rökning är förstås de nya hjälpmedel och substitut som finns att tillgå för den som sluta med vanliga cigaretter. Det som framförallt är uppe på tapeten just nu är E-cigaretter, en typ av cigarett där du helt enkelt slipper många av de dåliga sidorna av att röka en vanlig cigarett.E-cigaretter innehåller nikotin, precis som vanliga cigaretter, men skillnaden är att du slipper mängder av de andra skadliga ämnena som finns i cigaretten. Ångan du blåser ut som kommer från en e-cigarett är ofarlig och därmed så utsätter du inte heller din omgivning för passiv rökning. Enligt sajten Smokesmart.se som är en återförsäljare av just e-cigareter, så är det dessutom så att 90 % av de som använder e-cigaretter som substitut, röker mindre, eller slutar helt och hållet med vanliga cigaretter.

Knep för att sluta

Att sluta röka, även med hjälp av E-cigaretter kan vara svårt. Det finns hjälplinjer som man kan ringa gratis. Där får man råd och uppmuntring när motivationen tryter. Det är också viktigt att fortsätta tänka, nästan älta, varför man slutar. Tänk på hur hälsan förbättras och hur hela din kropp reparerar sig. Efter tio år som rökfri löper du samma risk som vilken ickerökare som helst att drabbas av lungcancer och hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar.

Knep som kan hjälpa dig när du blir röksugen:

  • Ta en frukt eller drick ett glas vatten
  • Använd fingrarna till något produktivt, såsom att sticka eller skriva
  • Utför en aktivitet: röksuget brukar vara som starkast när man är uttråkad